Tom de Jong

Acteer werk

Tom is een zeer ervaren trainingsacteur, die – in combinatie – ook als (co-)trainer inzetbaar is. Sinds 1993 zet hij in een enorme verscheidenheid aan bedrijven en instellingen zijn acteerkwaliteiten in. Van communicatie-, management-, agressiemodulatie-, psychotrauma-, competitie-, voortgangs- en beoordelingstrainingen tot assessments en trainingen calamiteiten bij rampen.
Zo is hij werkzaam (geweest) voor banken, verzekeringsmaatschappijen, gemeente Amsterdam, Schuldhulpverlening, intra- en extramurale gezondheidszorg, psychiatrie, Instituut voor Psychotrauma, supermarkten en bouwmarkten. Zie voor uitgebreide info cv.

Als personal coach is hij te boeken voor stem-, houding- en ademhalingscoaching. Zowel voor individuele coaching als voor groepscoaching (maximaal acht personen).
Zie Tom's cv voor meer informatie en diversiteit aan trainingen.

“In mijn werk als trainingsacteur blijft het voor mij een uitdaging om gesprekstechnieken en handvatten aan te reiken, die meteen op de werkvloer en in de privésfeer kunnen worden gebruikt. Hoe complex een situatie aanvankelijk ook kan lijken.”

Tarieven in overleg.
Reiskosten op basis van € 0,19 per km.


Stacks Image 65

Stacks Image 17
Stacks Image 19
Stacks Image 21


Stacks Image 23
Stacks Image 25
Stacks Image 27


Stacks Image 29
Stacks Image 31
Stacks Image 33


Stacks Image 36
Stacks Image 39
Stacks Image 42